Уроци по рисуване - портрети

Подготовка на портфолио за кандидатстване в чужбина

Портфолио с рисунки за кандидатстване в чужбина?

Често ми се е случвало да ме попитат дали може даден кандидат-студент да си направи добре изглеждащо портфолио с рисунки за чужбина. Отговорът е – ДА!
Какво трябва да съдържа едно портфолио за да направи впечатление? На първо място портфолиото или рисунките трябва да са съобразени с висшето учебно заведение, където ще кандидатствате. Портфолиото трябва да съдържа разнообразни рисунки и картини. С други думи вие трябва чрез 20 рисунки да убедите оценяващите, че имате талант и познания в областта на рисуването.
Аз съм имал пет, шест човека със същата задача – портфолио за кандидатстване в чужбина. На какво наблягам при такава подготовка: На няколко скици, които правим в ателието, задължително пейзаж, натюрморт, портрет и много свободни задачи. В свободните задачи се учим да стилизираме форми, да представяме нещата по – оригинално, да имаме ясна концепция в картините си. Рисунките трябва да излъчват замах, смелост в търсенето, оригиналност и не на последно място да имат собствен почерк и стил.

Последни картини

Разгледайте последните картини от учениците

Рисуване с акрилни бои “Венеция”

С това упражнение имахме за цел да се запознаем как се рисува пейзаж с акрилни бои. Техниката на рисуване с акрилни бои е много сходна с тази на

Създаване на човешка глава от елементи

С тази рисунка имахме за задача да нарисуваме човешка глава, която да е преплетена и създадена от елементите на българската възрожденска дърворезба. Задачата е трудна и изисква добре

Портрет с въглен на момиче

Портрет с въглен на момиче. Много малко хора предполагат, че рисуването с въглен можа да е толкова приятно и същевременно толкова атрактивно. Рисуването с въглен е специфична техника,

Морски пейзаж – акрилна техника

Отново един много красив пейзаж с акрилни бои. Опитахме се да пресъздадем едно настроение което е характерно за залез - всичко в една тъмно синя гама с характерните

Рисуване на портрет от натура

Рисуването на портрет от натура е доста трудна задача. Обикновено, това се изучава в художествената гимназия, а по-късно и в художествената академия. Това обаче не ни пречи да

Натюрморт с молив

Този натюрморт беше за подготовка на дете за осми клас в профилирана художествена паралелка. Задачата тук бе да се композират правилно в листа самите предмети, да се изгради