Подготвителни уроци за деца след седми клас за средните училища, паралелки със изучаване на рисуване.

Стилизация на форми

Стилизацията е основен подход в рисуването. Тя има за цел да се опростят максимално формите и цветовете. Да се избегнат дребните детайли и да се фокусираме върху важните акценти, както и в характерните за предмета